19-06-05

VERHEERLIJKING VAN S.ANTONIUS

Toen Antonius op 13 juni 1231 in Padua stierf, riepen de mensen het uit. De heilige is dood. Algemeen werd hij beschouwd als iemand die heilig leefde.

Een jaar na zijn dood verklaarde de paus hem heilig. Bijna 700 jaar later in 1946 werd hij ook tot kerkleraar verheven. Het was toen PIUS XII die paus was.

In het kapelletje staat hij afgebeeld zoals we hem veelal afgebeeld zien. Hij draagt een franciscaner pij. Hij is omgord met een rozenkrans. Om zijn zuiverheid aan te tonen, laat men hem in zijn ene hand een lelie dragen. Op zijn andere arm zit het kind Jezus op een boek.


11:43 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

VERSCHIJNING VAN KINDJE JEZUS

Hoewel Antonius in de twaalfde eeuw leefde, komen er pas in de 17de eeuw afbeeldingen waarbij ook het kind Jezus voorkomt.

Zijn bijzondere toewijding aan de zoon van God, heeft zich in een legende vertaald. Hij was zo consequent in zijn navolging van Christus dat men dat ging zien als of de zoon van God in de gestalte van een kind aan hem verschenen is.

Het tafereel laat ook de roeping zien. Het kind Jezus verscheen in lichtstralen, en doet zo denken aan Paulus die onderweg was, en door een verblindend licht werd getroffen.


11:41 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HET MIRAKEL MET HET ALLERHEILIGSTE

Antonius predikte niet alleen in Portugal, Afrika en Italië maar ook in Frankrijk.

Uit die periode dateert de episode van de muilezel.

In Frankrijk waren groepen mensen die het geloof niet op de manier van de officiële kerk aanhingen.

Zij waren de goede mensen, de bonshommes, de katharen. (Dat woord is in ons taalgebruik verworden tot ketter.) De katharen erkenden de eucharistieviering niet.

Met zo iemand had Antonius eens een discussie.

De een kon de ander niet overtuigen, daarom werd naar aanschouwelijk onderwijs gegrepen. De man uit Toulouse gaf zijn ezel drie dagen geen eten. Antonius kwam met de hostie, en de andere met een mand haver. De ezel begon echter niet te eten, maar boog voorover. De ezel was slimmer dan de ketter en knielde voor de hostie.


11:39 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

S. ANTONIUS PREDIKT VOOR DE VISSEN


Eens was er groot feest, en er was niemand om een toepasselijke preek te houden. Antonius, die voor hij een minderbroeder werd, augustijn was geweest, werd aangezocht om het sermoen te houden.

Dit zou het begin worden van een lange reeks preken, die hem beroemd zouden maken.

Er bestaat een oude afbeelding waar Antonius bij de stad Rimini vanuit een boek voorleest aan een stroom, waarbij al de vissen ademloos toeluisteren

Dat slaat terug op het feit dat hij de stad verlaten had omdat de mensen ginder toch niet wilden luisteren.

Of moeten we gewoon naar overeenkomst met Franciscus zoeken? Als de een met vogels omgaat, doet de andere het met vissen.


11:34 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

S. ANTONIUS WONDERBARE MIRAKELDOENER

Als Antonius een volksheilige is, is dat onder meer te danken aan het Boek der Wonderen, dat in de 14de eeuw verscheen.

Het voetwonder is wel iets wat we nu moeilijk kunnen geloven. Een man had zijn moeder geschopt. Antonius had er dan op gezegd, dat ze de voeten van mannen die hun moeder schoppen moesten afsnijden. Die man ging dan naar huis nam het gezegde letterlijk op, en kapte zijn voet van zijn been. Antonius heelde dan daarop weer het been van de berouwvolle zoon.


11:29 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

S.ANTONIUS PATROON IN VERLOREN ZAKEN


Als patroon van de verloren voorwerpen is Antonius geweldig bekend. Ben je je bril verloren, wend je dan tot Sint Antonius. Je vind je bril terug.

Die aandacht voor verloren voorwerpen gaat terug op een ongewoon verhaal. Toen een rijke man gestorven was, en zijn lichaam ten grave werd gedragen, hield Antonius de stoet tegen. De man was zo hebberig geweest dat een christelijke begrafenis niet aan hem besteed was. Hij had toch geen hart. En inderdaad men controleerde het lichaam ven de man. Hij had geen hart.

Maar toen Antonius erop vroeg om het geldkistje te openen, bleek daar het hart in te zitten. In het half reliëf is de geldkist links afgebeeld. Het lijk ligt op een tafel aan de linkerhand van de heilige. Het is niet moeilijk om in het geldkistje van de tussen de muntstukken het hart te zien liggen.

Het half reliëf is beschadigd. Er zijn stukken van afgebroken. Zo is ook de borstkast van de heilige geschonden

Een andere legende over verloren zaken gaat terug op zijn bijbel die gestolen was, en door de dief werd terug gebracht.


11:25 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

S.ANTONIUS TOEVLUCHT DER ARMEN

Antonius volgde het voorbeeld van Franciscus. Fransciscus deed afstand van de wereldse goederen om arm te leven.

Vanuit diens voorbeeld, leefde ook Antonius onder de armen.

Hier in het kapelletje staat hij afgebeeld, terwijl hij brood uitdeelt.

Het klinkt misschien raar. Maar het gebruik van het Sint Antonius brood, is nog niet eens zo oud. Het is op het einde van de negentiende eeuw in Frankrijk ontstaan. Het gaat terug op 'Voor wat, hoort wat'. Als iemand iets belangrijks, dank zij de tussenkomst van S.Antonius terugvond, was het gepast om een aalmoes te geven, dan wel een offer te brengen.


11:22 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |