23-07-05

Au rythme de son coeur

Wandelingen zijn er in soorten en maten. Er is het puur recreatief wandelen in groepsverband. Er is het snelwandelen in competitieverband. Er is het lerend wandelen op erfgoeddagen.

Een van de oudste vormen van wandelen is de bedevaart. Ook die vorm van wandelen gebeurt nu nog geregeld en soms lijkt het dat bedevaarten aan een remonte bezig zijn.

Het pastoraal in Frans Vlaanderen organiseert tijdens de zomermaanden twee wandelingen per week. De dinsdag wandelingen vertrekken steeds vanuit een parochiekerk. Iedere week een andere. De donderdag wandelingen vertrekken vanaf de kerk bovenop de Catsberg.

De wandelingen hebben verschillende parkoersen en verschillende thema’s.

Op donderdag 14 juli 2005 ben ik er ook bij. Op deze dag is het traject van de Catsberg naar Boeschepe en terug. Om 14 uur verzamelen de deelnemers zich in de kerk van Saint Bernard.
Iedereen krijgt een routebeschrijving en een vouwblad met bezinningsteksten mee.

We dalen af langs de herberg. Daar is in de muur al een Mariakapelletje uitgewerkt. Hier is de intentie Maria als koningin in de hemel.

We nemen de weg naar Boeschepe, maar slaan een onooglijk wegje, gemarkeerd met de wit rode GR-tekens, in. Net voorbij een camping staan twee kapelletjes bijna rechtover elkaar. Het ene is vrij recent. Het is toegewijd aan O.L.Vrouw van Lourdes en is goed onderhouden. Bloemen en vruchten van het veld zijn als offer aan het hekwerk geknoopt. Het kapelletje er rechtover is wat verwaarloosd. Het is van oudere datum en het O.L.Vrouw beeld is niet goed zichtbaar. We dalen verder en komen aan een kapelletje van O.L.V. van Benauwde. Hier worden sokjes en fopspenen geofferd. Het kapelletje wordt bezocht om te bidden voor kinderen die wat laat zijn om te lopen. We blijven even staan om de grote Maria buste te bewonderen. Het beeld is omhangen met een grote rozenkrans.

Op ons traject zien we behalve de stenen gebouwtjes van een paar vierkante meter, ook veel boomkapelletjes.

We gaan verder richting Boeschepe en passeren de Ondankmolen. Vlak in het dorp staat een wat groter kapelletje van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Ze staat er uitgebeeld in een grot. De twee ronde glasramen brengen licht in de kapel. Het linkse raam laat Maria zien met haar moederhart veruitwendigd. Het rechtse glasraam is een Christusfiguur, ook met een vlammend hart uitgebeeld. Het heilig hart komt hier in de streek vaak voor als voorwerp van devotie.

In het centrum van het dorp staat de Sint Maartenkerk. De kerk dateert uit de 16de eeuw, en is gedeeltelijk opgetrokken uit de afbraakresten van een kerk die hier tevoren stond. De namen van alle pastoors staan vermeld op twee panelen, die vooraan in de middenbeuk aan pilaren hangen. Aan de datums is duidelijk te zien hoe in de loop der eeuwen de staatkundige grenzen verschoven zijn. De kerk heeft nog tot het bisdom Ypres behoort.

Het is een hallenkerk, en in de linkerbeuk staat de moeder van God centraal. Vooraan toont een afbeelding ons de verschijning aan Bernadette in Lourdes. Daarnaast hangt de afbeelding met O.L.Vrouw van de wonderbaarlijke medaille. Een verschijning die zich in het midden van de negentiende eeuw in Parijs afspeelde.

Na de rondgang door de kerk wordt de sleutel van de sacristie terug gegeven en wij trekken verder, naar boven.

Daar staat een rond gebouw uit 1945. Het is opgericht na de WOII om de dank tot uiting te dat Boeschepe in de oorlog gespaard gebleven is. De kapel is toegewijd aan het Heilig Hart. Betekenis vol is het opschrift: Hou van elkander, zoals ik van u gehouden heb.

Nu hebben we nog een flinke klim, en op het ritme van ons hart, vervuld van de overpeinzingen kunnen we nu naar boven, naar het kerkje op de top van de Catsberg.


13:46 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |