10-09-05

 Stoepedagen

De stoepedagen zijn weer begonnen.
Vandaag 10 september trok ik er in de ochtend even naar toe,
Het is er nog stil, maar een massa kaarsen branden al. In de kapel bidden enige mensen.
Anderen zijn met de ommegang bezig.
In alle bescheidenheid voelen we de zorg van Maria voor haar goddelijke zoon en voor de mensen.

11:16 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een moment van rust.

Een kapelletje op de hoek, betekent altijd een moment van rust.
Ook tijdens de gordel stappen fietsers even af om in de nabijheid tot zichzelf te komen en even te verpozen.
De foto is genomen bij Sint Genesius Rode

11:08 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-08-05

Bedevaartsoord te Stoepe, Ertvelde

In verband met Stoepekapel deelde E.H. Staf Corten het volgende mee:

- De Stoepekapel is overdag open het jaar rond

- Elke zondag en hoogdag gaat de dekenale avondmis van het dekenaat Evergem door om 17.30 u. Een beurtrol van priesters zorgt hiervoor

- De jaarlijkse Stoepedagen ( noveen ) gaan door vanaf 8 september - Feest van O.L.-Vrouw-Geboorte tot en met 16 september, de dag na O.L.-Vrouw. van Smarten ( 15 september )

- Gedurende de Stoepedagen wordt op de weekdagen mis gedaan om 8.30 u. en 18.00 u. Dit zijn eucharistievieringen ter intenties van de families. In de loop van de namiddag of na 18.00 u. worden de missen voorbehouden aan groepen of parochies

- Op zaterdag tijdens de Stoepedagen zijn er eucharistievieringen om 16, 17 en 18 u., ( en ook om 8.30 u.) op de zondag om 9, 10 en 11u. ( de dekenale avondmis om 17.30 u. blijft uiteraard ). Al deze eucharistievieringen zijn familievieringen…ter intentie van de mensen die ze opgeven

- De Stoepedagen worden dit jaar voor het derde jaar op rij gepredikt door E.H. Norbert Carrette, Salesiaan

- In feite is de biechtgelegenheid verdwenen in onze tijd. Maar wie wil kan afspreken met de predikant of de priester die de dekenale avondmis viert

- Alle Stoepedagen is er gelegenheid de dag door om gezegend te worden met de relikwie van O.L.-Vrouw. Ook na de dekenale avondmis op zondag en hoogdag kan dit, na de mis

- Tijdens de Stoepedagen staat een verkoopscontainer opgesteld aan zijkan van de kapel. Men kan er terecht voor noveen- en andere kaarsen, paternosters, beeldjes van het miraculeus Beeld, schapuliers, postkaarten…

- Het jaar door kan je terecht in de kapel voor kaarsen en een 'Historiek' van de kapel, die de geschiedenis, legenden, ommegangkapelletjes en een rondleiding in de kapel zelf beschrijft…14:43 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-07-05

Au rythme de son coeur

Wandelingen zijn er in soorten en maten. Er is het puur recreatief wandelen in groepsverband. Er is het snelwandelen in competitieverband. Er is het lerend wandelen op erfgoeddagen.

Een van de oudste vormen van wandelen is de bedevaart. Ook die vorm van wandelen gebeurt nu nog geregeld en soms lijkt het dat bedevaarten aan een remonte bezig zijn.

Het pastoraal in Frans Vlaanderen organiseert tijdens de zomermaanden twee wandelingen per week. De dinsdag wandelingen vertrekken steeds vanuit een parochiekerk. Iedere week een andere. De donderdag wandelingen vertrekken vanaf de kerk bovenop de Catsberg.

De wandelingen hebben verschillende parkoersen en verschillende thema’s.

Op donderdag 14 juli 2005 ben ik er ook bij. Op deze dag is het traject van de Catsberg naar Boeschepe en terug. Om 14 uur verzamelen de deelnemers zich in de kerk van Saint Bernard.
Iedereen krijgt een routebeschrijving en een vouwblad met bezinningsteksten mee.

We dalen af langs de herberg. Daar is in de muur al een Mariakapelletje uitgewerkt. Hier is de intentie Maria als koningin in de hemel.

We nemen de weg naar Boeschepe, maar slaan een onooglijk wegje, gemarkeerd met de wit rode GR-tekens, in. Net voorbij een camping staan twee kapelletjes bijna rechtover elkaar. Het ene is vrij recent. Het is toegewijd aan O.L.Vrouw van Lourdes en is goed onderhouden. Bloemen en vruchten van het veld zijn als offer aan het hekwerk geknoopt. Het kapelletje er rechtover is wat verwaarloosd. Het is van oudere datum en het O.L.Vrouw beeld is niet goed zichtbaar. We dalen verder en komen aan een kapelletje van O.L.V. van Benauwde. Hier worden sokjes en fopspenen geofferd. Het kapelletje wordt bezocht om te bidden voor kinderen die wat laat zijn om te lopen. We blijven even staan om de grote Maria buste te bewonderen. Het beeld is omhangen met een grote rozenkrans.

Op ons traject zien we behalve de stenen gebouwtjes van een paar vierkante meter, ook veel boomkapelletjes.

We gaan verder richting Boeschepe en passeren de Ondankmolen. Vlak in het dorp staat een wat groter kapelletje van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Ze staat er uitgebeeld in een grot. De twee ronde glasramen brengen licht in de kapel. Het linkse raam laat Maria zien met haar moederhart veruitwendigd. Het rechtse glasraam is een Christusfiguur, ook met een vlammend hart uitgebeeld. Het heilig hart komt hier in de streek vaak voor als voorwerp van devotie.

In het centrum van het dorp staat de Sint Maartenkerk. De kerk dateert uit de 16de eeuw, en is gedeeltelijk opgetrokken uit de afbraakresten van een kerk die hier tevoren stond. De namen van alle pastoors staan vermeld op twee panelen, die vooraan in de middenbeuk aan pilaren hangen. Aan de datums is duidelijk te zien hoe in de loop der eeuwen de staatkundige grenzen verschoven zijn. De kerk heeft nog tot het bisdom Ypres behoort.

Het is een hallenkerk, en in de linkerbeuk staat de moeder van God centraal. Vooraan toont een afbeelding ons de verschijning aan Bernadette in Lourdes. Daarnaast hangt de afbeelding met O.L.Vrouw van de wonderbaarlijke medaille. Een verschijning die zich in het midden van de negentiende eeuw in Parijs afspeelde.

Na de rondgang door de kerk wordt de sleutel van de sacristie terug gegeven en wij trekken verder, naar boven.

Daar staat een rond gebouw uit 1945. Het is opgericht na de WOII om de dank tot uiting te dat Boeschepe in de oorlog gespaard gebleven is. De kapel is toegewijd aan het Heilig Hart. Betekenis vol is het opschrift: Hou van elkander, zoals ik van u gehouden heb.

Nu hebben we nog een flinke klim, en op het ritme van ons hart, vervuld van de overpeinzingen kunnen we nu naar boven, naar het kerkje op de top van de Catsberg.


13:46 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-06-05

VERHEERLIJKING VAN S.ANTONIUS

Toen Antonius op 13 juni 1231 in Padua stierf, riepen de mensen het uit. De heilige is dood. Algemeen werd hij beschouwd als iemand die heilig leefde.

Een jaar na zijn dood verklaarde de paus hem heilig. Bijna 700 jaar later in 1946 werd hij ook tot kerkleraar verheven. Het was toen PIUS XII die paus was.

In het kapelletje staat hij afgebeeld zoals we hem veelal afgebeeld zien. Hij draagt een franciscaner pij. Hij is omgord met een rozenkrans. Om zijn zuiverheid aan te tonen, laat men hem in zijn ene hand een lelie dragen. Op zijn andere arm zit het kind Jezus op een boek.


11:43 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

VERSCHIJNING VAN KINDJE JEZUS

Hoewel Antonius in de twaalfde eeuw leefde, komen er pas in de 17de eeuw afbeeldingen waarbij ook het kind Jezus voorkomt.

Zijn bijzondere toewijding aan de zoon van God, heeft zich in een legende vertaald. Hij was zo consequent in zijn navolging van Christus dat men dat ging zien als of de zoon van God in de gestalte van een kind aan hem verschenen is.

Het tafereel laat ook de roeping zien. Het kind Jezus verscheen in lichtstralen, en doet zo denken aan Paulus die onderweg was, en door een verblindend licht werd getroffen.


11:41 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HET MIRAKEL MET HET ALLERHEILIGSTE

Antonius predikte niet alleen in Portugal, Afrika en Italië maar ook in Frankrijk.

Uit die periode dateert de episode van de muilezel.

In Frankrijk waren groepen mensen die het geloof niet op de manier van de officiële kerk aanhingen.

Zij waren de goede mensen, de bonshommes, de katharen. (Dat woord is in ons taalgebruik verworden tot ketter.) De katharen erkenden de eucharistieviering niet.

Met zo iemand had Antonius eens een discussie.

De een kon de ander niet overtuigen, daarom werd naar aanschouwelijk onderwijs gegrepen. De man uit Toulouse gaf zijn ezel drie dagen geen eten. Antonius kwam met de hostie, en de andere met een mand haver. De ezel begon echter niet te eten, maar boog voorover. De ezel was slimmer dan de ketter en knielde voor de hostie.


11:39 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |