23-04-05

De weggebruiker

Een kapel op de hoek van de straat. Het is een stenen constructie dat binnenin achter het hekwerkje het beeld van Jezus met het heilig hart herbergt. Terwijl ik er passeer brandt er zelfs een theelichtje in.
De opdracht is gericht aan de weggebruikers.
In dat kleine dorpje Viane vlakbij Geraardsbergen, denkt men aan de weggebruiker.
Onder de tekst staat nog de vredesduif afgebeeld.
 

13:08 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-04-05

Andreas & Ghislenus

Andreas en Ghislenus.
Buiten het dorp van Belsele (Sint-Niklaas) aan de weg, op de hoek van de straat, staat een kapel die toegewijd is aan de heiligen Andreas en Ghiselenus. Dit zijn de patroonheiligen van de betrokken parochie.
Het is een zondag in april, en de deuren van het gebedshuis staan open. Boven het opschrift staan twee beelden in hun nis. Rechts staat een Andreas. Het Andreaskruis in de vorm van een X is niet heel duidelijk. Het bevindt zich achter zijn rug. In de rechternis staat een ander iemand. Hij heeft een boek in de ene hand en een staf in de andere hand. Aan zijn been staat een dier, een hond veronderstel ik. Binnen in de kapel staan de twee uitgebeeld in kleiner posturen en gekleurd.
Een opschrift vermeld dat de kapel gebouwd is in 1900 en hersteld in 1990.
De open deur, het verzorgde interieur gevn duidelijk aan dat er mensen zijn die dit heiligdom nog geregeld bezoeken.

12:59 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Naar het vaderhuis

Bij het verlaten van de wekelijkse viering, kregen we een bidprentje van de overleden paus mee.
De tekst erbij luidt:Dankbaar gedenken wij de dienaar van de Dienaren Gods:
KAROL WOJTYLA
Paus Joannes Paulus II
Bisschop van Rome en Opvolger van de H. Petrus
Te Wadowice (Polen) geboren op 18 mei 1920
werd hij priester gewijd te Krakau op l november 1946,
hij ontving er de bisschopswijding op 28 september 1958
en werd tot aartsbisschop van Krakau benoemd
op 13 januari 1964.
In het consistorie van 26 juni 1967
werd hij aangesteld tot kardinaal.
Hij werd verkozen tot Paus op 16 oktober 1978
en ving zijn dienstwerk als opperste herder van
de Kerk aan op 22 oktober 1978.
Hij overleed te Rome op 2 april 2005.Heer Jezus Christus,
ons hart is bedroefd
omdat hij van ons is heengegaan:
paus Joannes Paulus II. Maar ondanks het verdriet
zijn wij U dankbaar
omdat Gij ons deze goede herder gegeven hebt meer dan een kwarteeuw lang.
Rusteloos en wereldwijd
heeft hij over U getuigenis afgelegd.
Als we zijn woord en optreden gedenken,brandt ons hart voor wie hij geweest is in ons midden.
Wij bidden U:
voltooi nu in de heerlijkheid
wat Gij in hem begonnen zijt onder ons.
Laat uw Kerk niet alleen
maar blijf bij haar
met de Petrus die Gij ons geeft,
opdat hij ons mag vestigen, vast in het geloof,
sterken met uw hoop
en voorgaan in de liefde.
Zo blijft Gij zichtbaar in ons midden,
Gij die zijt en altijd blijft
bij uw heilige Kerk,
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid,
Amen.
+ Godfried Kardinaal Danneels Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

09:17 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-04-05

Brokken steen

In Assenede, aan een kruispunt van landbouwwegen, komt men ook Maria-kapelletjes tegen.
Dit is zo een kapelletje vlakbij een neerhof. Het is een bescheiden Mariabeeldje dat er instaat. De nis is ook versierd met bloemen. Ook 2 kaarsen staan er bij. Het kleinood is opgebouwd van brokken steen. Hier zal liefde in gezeten hebben. De onderkant is getooid met bloeiende ranken.
Wie zou er hier komen verpozen, en een stil gebed doen?
Ook wandelaars staan er even bij stil.

11:33 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Bomongeval

Vlakbij Oosteeklo staat tussen de huizen, een kapelletje.
Het kapelletje is er gebouwd als herinnering aan een oorlogsfeit.
De gedenksteen vermeldt:
TER NAGEDACHTENIS
VAN DE 6 SLACHT-
OFFERS GEVALLEN
TEN GEVOLGE VAN
HET BOMONGEVAL
OP 9-7-1943
      RIP
De oorlog bij ons is gedaan. Elders niet. dat zien we maar al te vaak in het journaal.

11:17 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gij zijt de schoonste

Aan een boerenbedrijf vlakbij Bassevelde, staat op een mooi onderhouden perkje een kleine en bescheiden kapelletje.
De tekst vermeldt:
O MARIA
GIJ ZIJT DE SCHOONSTE
DE GLORIE DE VREUGDE
EN DE EER VAN ONS VOLK
AMEN
     MARIAJAAR

11:13 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-04-05

Bid voor de vrede

Kaarschot is een gehuchtje vlak bij Breda.
In de tweede wereldoorlog maakte de plaatselijke pastoor er de wijkbewoners warm om een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima te bouwen. Er waren toen geen nieuwe stenen. De stenen van het kerkpad gebruikten ze.
De buurt kwam bijeen aan de kapel om voor vrede te bidden.
Ook nu nog wordt aan de kapel gebeden. Als een buurtbewoner is overleden bidden de mensen hier de daarop volgende zondag de rozenkrans.

17:09 Gepost door Vitus Alnus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |